Прием в първи клас - община ГАБРОВООбщина Габрово уведомява родителите на бъдещи първокласници, че на сайта за прием в първи клас https://priem.gabrovo.bg/ са обявени свободните места в училищата след третото класиране. Съгласно Графика на дейностите за прием в първи клас в общинските училища на територията на община Габрово за учебната 2019/2020 година от 27 юни 2019 г. до 15 септември 2019 незаписани деца могат да се записват в училищата, където има незаети места.

Свободни места
НУ „Васил Левски“ – 46
ОУ „Ран Босилек“ – 14
ОУ „Неофит Рилски“ – 4
ОУ „Иван Вазов“ – 3
ОУ „Св. Св. Кирил и Методий“ – 0
ОУ „Христо Ботев“ – 13
СУ „Отец Паисий“ – 34
СУ „Райчо Каролев“ - 24