Регистрирани заявления

# Рег. номер Дата на регистрация Избрани училища
1 4 27.05.2020 11:06:21 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
2 45 27.05.2020 11:21:57 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
3 74 27.05.2020 11:36:14 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
4 102 27.05.2020 12:04:47 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
5 213 27.05.2020 17:52:52 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
6 252 28.05.2020 09:35:10 1.ОУ "Неофит Рилски" - Габрово 
7 313 29.05.2020 11:37:59 1.НУ "В. Левски"-Габрово 
8 370 12.06.2020 10:47:58 1.НУ "В. Левски"-Габрово